OFERTA DLA PACJENTÓW KORZYSTAJĄCYCH
Z UBEZPIECZENIA
W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA

ŚWIADCZENIA  Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU AMBULATORYJNEJ ONKOLOGII KLINICZNEJ
SZYBKA DIAGNOSTYKA I LECZENIE (DILO) CHORÓB NOWOTWOROWYCH
CHEMIOTERAPIA JEDNODNIOWA I AMBULATORYJNA
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA – ODDZIAŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA

      OFERTA PRYWATNYCH GABINETÓW
                  SPECJALISTYCZNYCH

 (KONSULTACJE CHIRURGÓW ONKOLOGÓW, ONKOLOGÓW,
CHIRURGIA PIERSI, CHIRURGIA ZMIAN SKÓRNYCH,
BIOPSJE TARCZYCY, PIERSI, WĘZŁÓW CHŁONNYCH,
BADANIA USG)

OŚRODEK BADAŃ KLINICZNYCH

BADANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH
W TERAPIACH  NOWOTWOROWYCH
I  ZAKRESACH POKREWNYCH

Rozmiar
Kontrast