Badania kliniczne

Badanie Fazy II

Wskazanie: Rak płuca

Koordynator: Kornelia Witkowska
tel. 509 084 379

Główny Badacz: lek med. Małgorzata Suszko-Każarnowicz
tel. 510 087 494

Kontakt: mailforclinicaltrials@gmail.com, tel. 89 534 55 65

 

Badanie Fazy II prowadzone w jednej grupie, mające na celu określenie działania Tepotinibu u pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca z zaburzeniem polegającym na ominięciu eksonu 14 genu MET (METex14) VISION 

Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy

Wskazanie: Rak piersi

Koordynator: Kornelia Witkowska
tel. 509 084 379

Główny Badacz: lek med. Małgorzata Suszko-Każarnowicz
tel. 510 087 494

Kontakt: mailforclinicaltrials@gmail.com, tel. 89 534 55 65

 

„Randomizowane, otwarte badanie 3 fazy, porównujące stosowanie abemacyklibu w połączeniu ze standardową hormonoterapią uzupełniającą do stosowania samej standardowej hormonoterapii uzupełniającej w raku piersi we wczesnej fazie u pacjentów z wysokim ryzykiem zachorowania, z przerzutami do węzłów chłonnych, z ekspresją receptorów hormonalnych i bez ekspresji receptora ludzkiego czynnika wzrostu naskórka 2″ (I3Y-MC-JPCF)

Badanie fazy I dotyczące stosowania preparatu TSR-042

Wskazanie: Zaawansowane Guzy Lite

Koordynator: Kornelia Witkowska
tel. 509 084 379

Główny Badacz: lek med. Małgorzata Suszko-Każarnowicz
tel. 510 087 494

Kontakt: mailforclinicaltrials@gmail.com, tel. 89 534 55 65

 

“Badanie fazy I dotyczące stosowania preparatu TSR-042, preciwciała monoklonalnego anty-PD-1, z zastosowaniem wzrastającej dawki i z rozszerzaniem kohorty u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi”  ( MSI-H)

Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III

Wskazanie: Rak pęcherza moczowego 

Koordynator: Kornelia Witkowska
tel. 509 084 379

Główny Badacz: lek med. Małgorzata Suszko-Każarnowicz
tel. 510 087 494

Kontakt: mailforclinicaltrials@gmail.com, tel. 89 534 55 65

 

“Wieloośrodkowe, globalne, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające durwalumab i BCG (szczep Bacillus Calmette-Guérin) podawane w ramach terapii skojarzonej w porównaniu z samym BCG u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego wysokiego ryzyka nienaciekającym błony mięśniowej, którzy nie otrzymywali wcześniej BCG ” (POTOMAC) 

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy II

Wskazanie: Rak pęcherza moczowego 

Koordynator: Kornelia Witkowska
tel. 509 084 379

Główny Badacz: lek med. Małgorzata Suszko-Każarnowicz
tel. 510 087 494

Kontakt: mailforclinicaltrials@gmail.com, tel. 89 534 55 65

 

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy II, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania pemigatynibu w skojarzeniu z pembrolizumabem, w porównaniu z pemigatynibem w monoterapii oraz w porównaniu ze standardowym leczeniem stosowanym jako terapia pierwszego rzutu w przerzutowej lub nieresekcyjnej postaci raka urotelialnego u uczestników niekwalifikujących się do leczenia cisplatyną, u których guzy wykazują ekspresję zmutowanej lub zrearanżowanej formy genu FGFR3 (FIGHT 205).

Z uwagi na profil leczonych w tutejszym ośrodku pacjentów skupiamy się na badaniach onkologicznych faz I-IV.

Serdecznie zapraszamy do współpracy lekarzy, firmy CRO i Sponsorów