Specjalista patomorfologii. Posiada ogromne doświadczenie w wykonywaniu biopsji cienkoigłowych i wykonywaniu oceny cytologicznej. Pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Lekarskiego UWM