Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest specjalistą I i II stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, posiada również specjalizacje II stopnia w zakresie chirurgii onkologicznej oraz zdrowia publicznego. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Odbył studia podyplomowe z ubezpieczeń zdrowotnych i zarządzania w opiece zdrowotnej  Zajmuje się operacyjnym leczeniem nowotworów skóry, wykonuje USG piersi, biopsje cienko i grubo-igłowe oraz mammotomiczne