Organizacja pracy Ośrodka – w związku z zaleceniami dotyczącymi powstrzymania transmisji koronawirusa

Olsztyński Ośrodek Onkologiczny „Kopernik” sp. z o.o. w dniach od 17.03.2020 do 27.03.2020r. otwarta wyłącznie dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia, zdjęcia szwów, założenia opatrunku oraz pacjentów objętych cyklami chemioterapii.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW DLA PRZYPADKÓW PILNYCH:

17.03.2020         8.00.-10.00

18.03.2020        15.00-18.00

19.03.2020          9.00-12.00

20.03.2020          9.00-12.00 oraz 14.00-16.00

23.03.2020         9.00-12.00 oraz 15.00-17.00

24.03.2020         9.00-11.00

25.03.2020         15.00-18.00

26.03.2020         9.00-12.00

27.03.2020         9.00-12.00

 

Pozostali pacjenci w przypadku konieczności kontaktu z lekarzem (przedłużenie recepty, wystawienie zwolnienia lekarskiego, konsultacji wyniku) proszeni są o kontakt telefoniczny na numer 89 534 55 65 (w godzinach dyżurów) oraz 503-016-379 (poniedziałek – piątek 8.00-14.00)