Olsztyński ośrodek onkologiczny “KOPERNIK” sp. z o. o.

ul. Kopernika 30 10- 513 Olsztyn
Rejestracja - 89 534 55 65
fax: 89 535 61 07
rejestracja@kopernik-olsztyn.com.pl

Rejestracja telefoniczna w godzinach
           07:00 - 17:00

Napisz do nas poprzez KONTAKT
lub na adres mailowy:
administracja@kopernik-olsztyn.com.pl

Możesz również zarejestrować się online do specjalisty
e-rejestracja

Tomografia komputerowa

Za Wikipedią

Tomografia komputerowa, TK (ang. Computed Tomography - CT) jest rodzajem tomografii rentgenowskiej, metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji obiektu wykonanych z różnych kierunków do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Urządzenie do TK nazywamy tomografem, a uzyskany obraz tomogramem. Tomografia komputerowa jest szeroko wykorzystywana w medycynie i technice.

Zagrożenia

Rentgenowska tomografia komputerowa wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie do wykonywania przekrojowych zdjęć obiektów. Promieniowanie to jest promieniowaniem jonizującym, co wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla życia i zdrowia organizmów żywych w wypadku nadmiernej ekspozycji. W niewielkim, ale zauważalnym stopniu wzrasta ryzyko raka. Ponadto niektórzy pacjenci uczuleni są na środki cieniujące, które zwykle zawierają związki jodu. Innym mogą one uszkodzić nerki. Jeśli środek kontrastowy otrzyma kobieta karmiąca piersią, to przed wznowieniem karmienia musi odczekać przynajmniej 24 godziny. Badanie TK napromieniowuje pacjenta nawet do 400 razy większą dawką promieniowania niż typowa sesja diagnostyczna zwykłym aparatem rentgenowskim. Tomografia komputerowa jest coraz popularniejszym badaniem i stale rośnie jej udział w sumarycznej dawce całej populacji ze wszystkich badań diagnostycznych. W Wielkiej Brytanii, w 1989, badania tomografami stanowiły 2% badań radiologicznych, dając 17% wkład w dawkę z badań promieniami rentgenowskimi. W 2001, liczby te wynosiły odpowiednio, 4% i 40%. Badania w USA wskazują nawet 70% udział tomografów w dawkach z badań medycznych.

Korzyści

Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest bezbolesne i nieinwazyjne. Dostarcza bardzo szczegółowych informacji, które można przetworzyć cyfrowo na obrazy trójwymiarowe. Ma stosunkowo szybki i prosty przebieg, może więc uratować komuś życie, ponieważ pozwala wykryć obrażenia wewnętrzne. Tomografy komputerowe nie wpływają negatywnie na działanie wszczepionych aparatów medycznych.

 

Odkrycie promieni rentgenowskich przed laty miało ogromny wpływ na dzisiejszą diagnostykę  i ogólnie na medycynę. Żaden lekarz nie wyobraża sobie dzisiaj rozpoznania zapalenia płuc bez zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej. Klasyczne zdjęcia rentgenowskie to nie jest jednak kres wykorzystania promieni X. Tomografia komputerowa jest to metoda diagnostyczna, pozwalająca na wykonanie coraz dokładniejszych obrazów w płaszczyźnie poziomej praktycznie wszystkich narządów ciała.

Dzięki temu można określić stosunki anatomiczne panujące np. w jamie brzusznej lub klatce piersiowej. W przypadku nowotworów możliwa jest ocena ich naciekania na inne struktury. Dzięki opcjom angiograficznym można rekonstruować przebieg naczyń krwionośnych. Zastosowania tomografii komputerowej są niezliczone. Dzięki zmniejszonej cenie zwiększyła się dostępność aparatów tomograficznych i stają się one dzisiaj podstawowym wyposażeniem większości szpitali w Polsce.

© copyright 2015 Kopernik
Projekt i wykonanie: Artneo.pl