Olsztyński ośrodek onkologiczny “KOPERNIK” sp. z o. o.

ul. Kopernika 30 10- 513 Olsztyn
Rejestracja - 89 534 55 65
fax: 89 535 61 07
rejestracja@kopernik-olsztyn.com.pl

Rejestracja telefoniczna w godzinach
           07:00 - 17:00

Napisz do nas poprzez KONTAKT
lub na adres mailowy:
administracja@kopernik-olsztyn.com.pl

Możesz również zarejestrować się online do specjalisty
e-rejestracja

Mammografia

W ramach procesu diagnostyki pacjenci naszego Ośrodka kierowani są na badanie mammograficzne, które wykonywane jest w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie,
tel. 89 538 65 92.

 

Mammografia – radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć gruczołu przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka piersi oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie.

Rak piersi w stadium lokalnie ograniczonym ma zdecydowanie lepsze rokowanie niż choroba bardziej zaawansowana: z zajęciem regionalnych węzłów chłonnych bądź przy przerzutach odległych. Uzasadnia to stosowanie mammografii jako badania przesiewowego w grupach szczególnie narażonych na rozwój tego nowotworu. Udowodniono, że regularne wykonywanie procedury obniża umieralność z powodu raka piersi. Mammografię uznaje się za badanie skuteczne, ekonomicznie opłacalne i bezpieczne dla pacjentek.

Głównym celem prowadzenia diagnostyki mammograficznej jest wykrycie u osób bez widocznych objawów chorobowych nowotworów piersi we wczesnym stadium. Jest to możliwe dzięki różnicom w pochłanianiu promieni rentgenowskich przez poszczególne tkanki organizmu. W miejscach rozwoju raka przewodowego tworzą się mikrozwapnienia, które na kliszy radiograficznej uwidaczniają się w postaci układów białych plamek. W grupie osób z wynikiem pozytywnym stosuje się inne diagnostyczne metody obrazowania piersi (ang. diagnostic breast imaging), które mają doprowadzić do postawienia ostatecznego rozpoznania. W wypadkach niepewnych wykonuje się biopsję zmiany.

Przebieg badania

Podczas badania pacjentka jest proszona o umieszczenie kolejno każdej z piersi na podstawce z detektorem. Dociska się ją następnie z umiarkowaną siłą od góry płytką kompresyjną. To mało komfortowe rozwiązanie służy następującym celom:

  • zmniejszeniu warstwy tkanki, przez którą przenikają promienie (większy kontrast, możliwość ograniczenia dawki promieniowania potrzebnej do penetracji),
  • zwiększeniu powierzchni zajmowanej przez pierś na kliszy (lepsza rozdzielczość),
  • zapobieganie rozmyciu obrazu przy nieumyślnym poruszeniu (większy kontrast)
  • usunięciu pęcherzy powietrza spod płytki (brak "martwych pól" zaciemniających niektóre fragmenty)
  • utrzymaniu odpowiedniej orientacji anatomicznej (możliwość dokładnego wyznaczenia położenia zmian)

Łącznie dzięki temu wszelkie podejrzane zmiany są łatwiejsze do odróżnienia. Dwiema podstawowymi projekcjami są: skośna przyśrodkowo-boczna (ang. mediolateral oblique, MLO) oraz kranio-kaudalna (ang. cranio-caudal, CC – czyli klasyczna "góra–dół"). Standardowo uzyskuje się 4 fotografie.

Obraz piersi kobiety zmienia się wraz z wiekiem, więc pożądane jest dostarczenie poprzednich zdjęć w celach porównawczych. Aparatura używana w różnych ośrodkach posiada odmienne parametry – z tego powodu badania warto wykonywać stale w tym samym punkcie. Pacjentkom zaleca się nie używanie w dniu badania dezodorantów, mleczek kosmetycznych oraz talku. Substancje te mogą zostać uwidocznione na kliszy w postaci artefaktów, imitujących mikrozwapnienia.

Aby programy populacyjne były skuteczne, musi w nich uczestniczyć odpowiedni odsetek wszystkich kobiet uprawnionych do badania. Z tego względu lekarz pierwszego kontaktu powinien mobilizować pacjentki do ich wykonania. Przedyskutowanie wątpliwości daje szczególnie dobre wyniki u osób narażonych szczególnie na rozwój choroby; lęk przed badaniem występuje w tej grupie zdecydowanie częściej.

Mammografia [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2015-02-04 15:30Z [dostęp: 2015-03-25 08:13Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mammografia&oldid=41713308

 

© copyright 2015 Kopernik
Projekt i wykonanie: Artneo.pl